www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
therapie
Wat is mijn werkwijze?
Wat leer je in therapie?
groep
Groepstherapie
Tarieven therapie
Printbare tekst
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Therapie


Wat leer je in therapie

Met mijn therapeutische begeleiding leer je dat de zaken waar je nu last van hebt veelal met een soort elastiekje verbonden zijn aan gebeurtenissen uit je verleden. Een geur, een beeld, een gebeurtenis in het “hier en nu”, is vaak onzichtbaar en onbewust verbonden aan ervaringen uit het verleden. Wij reageren dan vaak op het “hier en nu” met een lading vanuit ons verleden of een oplosstrategie die vroeger zinvol was, maar nu niet meer.

Een voorbeeld:
In je jeugd is er een broertje of zusje gestorven, je was nog erg jong, je begreep het nog niet allemaal zo goed, je huilde niet of nauwelijks, want moeder en vader waren al zo verdrietig. Je verdriet daarover wordt als het ware bevroren en kan ineens jaren later in je volwassen leven naar boven komen door bijvoorbeeld het lezen van een boek of zien van een film, waarin een kind overlijdt.

In therapie leer je inzicht te krijgen in vastgeroeste patronen en deze te veranderen, gevoelens en behoeftes die je vroeger niet kon of mocht uiten alsnog te uiten en onopgeloste zaken uit het verleden op te lossen.

Overlevingsmechanismen
Vroeger ontwikkelden wij strategieën om met situaties thuis of op school om te kunnen gaan, wij noemen dit wel eens overlevingsmechanismen of verdedigingsmechanismen. Die zelfde mechanismen die ons toen juist hielpen, belemmeren ons nu veelal in ons dagelijks. Wanneer iemand nu uit angst voor een boze reactie zijn mond niet durft open te doen, terwijl het uitspreken van een mening juist gewenst is, wordt de ander daar eerder kwaad over dan dat hij daar blij mee is. Je hoopt de kwaadheid te vermijden, maar zoekt hem daardoor juist op.

Doorgeven van gevoel
Wanneer er bijvoorbeeld in je ouderlijk huis veel ruzie was, kun je nu òf geneigd zijn meningsverschil uit de weg te gaan door je mond te houden, òf je kunt zelf geneigd zijn gauw ruzie te maken en daarmee anderen of boos of bang voor je te laten worden . De boosheid die je vroeger niet kon uiten of de angst die je thuis voor je ouders had, wordt dan als het ware doorgegeven aan de ander, die wordt boos op jou of bang voor jou

Als je klaar bent met therapie heb je gereedschap gekregen de problemen die het leven onvermijdelijk brengt op een voor jou goede manier zelfstandig aan te pakken.
Je hebt dan ook geleerd de pijn in je leven een goede plek te geven. Dit betekent dus niet dat je nergens meer last van hebt, maar dat je geleerd heb goed met de zaken die op je pad komen om te gaan.

 
Werkwijze Inleiding Groepstherapie

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.