www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
therapie
Wat is mijn werkwijze?
Wat leer je in therapie?
groep
Groepstherapie
Tarieven therapie
Printbare tekst
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Therapie


Vergoeding door verzekeringen

Ik ben geregistreerd Big Gezondheidszorg Psycholoog en ben in 1980 mijn praktijk begonnen voor psychologie en psychotherapie. Sinds die tijd geef ik kortdurende en langdurende psychotherapie, zowel individueel als in groepen. Tevens doe ik coaching en supervisie.
Ik heb grote ervaring in mijn vak, ben gespecialiseerd in trauma werk en gebruik verschillende methoden van aanpak. Sinds 2009 heb ik daar EMDR aan toegevoegd.

Vanwege de enorme bureaucratie in de gezondheidszorg, met vaak onduidelijke regelgeving, heb ik geen contracten met verzekeringen gesloten. Dit om zoveel mogelijk mijn vrijheid in mijn werk te behouden en mijn tijd aan mijn cliënten te kunnen geven.

Per 1 januari 2017 moet wij ook informatie verschaffen over cliënten die vergoeding krijgen via hun verzekering en het verloop van hun therapie. Dit stuit mij zeer tegen de borst omdat daardoor ons beroepsgeheim meer en meer wordt uitgehold en omdat ik me zorgen maak dat de gegevens over cliënten op verkeerde plaatsen terecht komen. Bovendien zie ik de zin en meerwaarde van de verplichte vragenlijsten voor cliënten niet in.

Om die reden en om het plezier in mijn werk te behouden, heb ik nu besloten per 1 januari 2017 om wat betreft de basis GGZ (de eerste lijn) niet langer meer voor de verzekeringen te werken. Dit geldt dus vooral de kortdurende therapie-trajecten
Iedereen die zelf betaalt kan daarvoor wel bij mij in behandeling komen zoals dat trouwens al gold voor relatie therapie, aanpassingsstoornissen, burn-out en andere werk gerelateerde problematiek en rouw. Deze categorieën hulpvragen vielen buiten de verzekeringen (met uitzondering van gecompliceerde langdurige rouw). Deze therapieën blijf ik dus gewoon geven, net als andere vormen van kortdurende therapie bijvoorbeeld voor mensen met problemen als grote veranderingen in hun leven, problemen met familie enz.

Een andere mogelijkheid is dat werkgevers (een deel van) de kosten voor hun rekening nemen. Zo kan mijn begeleiding soms onder coaching vallen, bijvoorbeeld bij mensen die vast lopen in hun werk of uit het veld geslagen zijn door grote veranderingen. Ik heb veel mensen begeleid tijdens zulke veranderingen in hun leven, door werkomstandigheden, relatie problemen, verlies van geliefden e.d. Ook heb ik voor bedrijven mensen gecoached. Het is niet ongebruikelijk dat het bedrijf dan de sessies betaalt.

Mijn tarief is gebaseerd op een gesprekstarief van € 95,00 (gespreksduur ongeveer 50 min). Als GZ psycholoog reken ik daarover geen BTW.

Ik blijf werken in de Specialistische GGZ (de tweede lijn) in samenwerking met psychiater Roel Witte (MAPTA) binnen de Gespecialiseerde GGZ (vroeger de tweede lijn).

In dit gevallen wordt behandeling door de verzekering betaald en draagt de psychiater de eindverantwoordelijkheid.

Mijn werk met getraumatiseerde mensen gaat dus gewoon door. Door de samenwerking met de psychiater kan ik van mijn uitgebreide ervaring en kennis in traumawerk goed gebruik maken. Ik denk hierbij aan mensen die lichamelijk en of geestelijk geweld hebben meegemaakt, 1ste, 2de en 3de generatie oorlogsproblematiek, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing in hun jeugd en angststoornissen. Mensen met bovengenoemde problematiek vallen sowieso onder de Specialistische GGZ, omdat er in de Basis GGZ voor dit soort werk te weinig sessies worden gegeven door de verzekeringen.

Hiervoor is dus een verwijzing van de huisarts voor de Specialistische Gezondheidszorg nodig.

Mocht U nog verdere vragen hebben schroom dan niet mij even op te bellen, zodat ik de nodige informatie kan geven.

Inlichtingen en aanmeldingen voor therapie:
Leidie Niemeijer per e-mail of per telefoon.
tel. 035 – 6033286, liefst tussen 6 en 7 uur 's avonds.

 
Groepstherapie Top Printbare versie

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.