www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
therapie
Wat is mijn werkwijze?
Wat leer je in therapie?
groep
Groepstherapie
Tarieven therapie
Printbare tekst
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Therapie


Therapie is bedoeld voor mensen, die behoefte hebben aan hulp bij het oplossen van problemen waar zij tegenaan lopen. Dit kunnen allerlei soorten van problemen zijn, zowel in de privésfeer als in de werksfeer.

Therapie is voor mensen die:

 • zich ongelukkig voelen en denken dat zij daar geen reden voor hebben
 • steeds weer tegen dezelfde problemen aanlopen
 • last ondervinden van uitstelgedrag
 • alles onder controle willen houden
 • geen of weinig eigenwaarde hebben
 • problemen in de relatie sfeer hebben
 • een scheiding overwegen of achter de rug hebben
 • problemen ondervinden in hun contact met hun kinderen of hun familie
 • verslaafd zijn of met verslaving in de familie te maken hebben
 • op hun werk hun mening niet durven zeggen
 • moeite hebben met het uiten van hun gevoelens en/of behoeftes
 • te veel opzouten en dan te agressief uit de hoek kunnen komen
 • last hebben van hyperventilatie
 • geen werk kunnen vinden
 • op de werkvloer moeilijkheden hebben met hun personeel, collega's of meerderen
 • om psychische reden in de WAO zitten en daar weer uit willen komen
 • een blijvend verlies willen leren accepteren
 • een moeilijke of traumatische jeugd hebben gehad
 • getraumatiseerd zijn door oorlog, fysiek of psychisch geweld of door sexueel misbruik
 • depressief zijn of last hebben van stemmingswisselingen
 • extreem angstig of phobisch zijn


Wat leer je in therapie

Met mijn therapeutische begeleiding leer je dat de zaken waar je nu last van hebt veelal met een soort elastiekje verbonden zijn aan gebeurtenissen uit je verleden. Een geur, een beeld, een gebeurtenis in het “hier en nu”, is vaak onzichtbaar en onbewust verbonden aan ervaringen uit het verleden. Wij reageren dan vaak op het “hier en nu” met een lading vanuit ons verleden of een oplosstrategie die vroeger zinvol was, maar nu niet meer.

Een voorbeeld:
In je jeugd is er een broertje of zusje gestorven, je was nog erg jong, je begreep het nog niet allemaal zo goed, je huilde niet of nauwelijks, want moeder en vader waren al zo verdrietig. Je verdriet daarover wordt als het ware bevroren en kan ineens jaren later in je volwassen leven naar boven komen door bijvoorbeeld het lezen van een boek of zien van een film, waarin een kind overlijdt.

In therapie leer je inzicht te krijgen in vastgeroeste patronen en deze te veranderen, gevoelens en behoeftes die je vroeger niet kon of mocht uiten alsnog te uiten en onopgeloste zaken uit het verleden op te lossen.

Overlevingsmechanismen
Vroeger ontwikkelden wij strategieën om met situaties thuis of op school om te kunnen gaan, wij noemen dit wel eens overlevingsmechanismen of verdedigingsmechanismen. Die zelfde mechanismen die ons toen juist hielpen, belemmeren ons nu veelal in ons dagelijks. Wanneer iemand nu uit angst voor een boze reactie zijn mond niet durft open te doen, terwijl het uitspreken van een mening juist gewenst is, wordt de ander daar eerder kwaad over dan dat hij daar blij mee is. Je hoopt de kwaadheid te vermijden, maar zoekt hem daardoor juist op.

Doorgeven van gevoel
Wanneer er bijvoorbeeld in je ouderlijk huis veel ruzie was, kun je nu òf geneigd zijn meningsverschil uit de weg te gaan door je mond te houden, òf je kunt zelf geneigd zijn gauw ruzie te maken en daarmee anderen of boos of bang voor je te laten worden . De boosheid die je vroeger niet kon uiten of de angst die je thuis voor je ouders had, wordt dan als het ware doorgegeven aan de ander, die wordt boos op jou of bang voor jou

Als je klaar bent met therapie heb je gereedschap gekregen de problemen die het leven onvermijdelijk brengt op een voor jou goede manier zelfstandig aan te pakken.
Je hebt dan ook geleerd de pijn in je leven een goede plek te geven. Dit betekent dus niet dat je nergens meer last van hebt, maar dat je geleerd heb goed met de zaken die op je pad komen om te gaan.Groepstherapie

Er loopt momenteel één doorlopende groep. Deze komt iedere week op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 bij elkaar.

Gekoppeld aan de groep vinden per jaar twee workshops plaats waarbij wij van vrijdagavond tot zondagochtend bij elkaar zijn in een gehuurde ruimte. Wij koken en eten met elkaar en er vinden vijf groepssessies plaats.
De doorlopende groep en de bijbehorende workshops doe ik samen met een mannelijke collega.
De samenstelling van de groep is gemengd, kwa leeftijd, sexe en problematiek.

Gezin
Ik gebruik de groep als een weerspiegeling van het oorspronkelijke gezin. Vroegere ervaringen komen in een groep makkelijker naar voren dan in individuele therapie, door de herkenning, die je bij elkaar hebt en doordat op groepsleden vaak gereageerd wordt zoals je vroeger reageerde op je broertjes en zusjes en op de therapeut (en) zoals je vroeger op je vader en moeder reageerde. Daarom werk ik ook het liefst samen met een mannelijke collega .
In de groep voel je je gesteund door je groepsleden en kan je situaties makkelijker oefenen dan in een individuele therapie.
In een workshop is er bovendien meer tijd om een langer stuk werk te doen en leent een workshop zich uitstekend voor het doen van b.v. regressie therapie of psychodrama.

Technieken
In mijn groepen heb ik een geheel eigen stijl ontwikkeld door verschillende technieken met elkaar te integreren.
In de groep werk ik onder andere met miniscript, spelanalyse, non-contracten en autonomie contract afkomstig uit de Transactionele Analyse, Psychodrama, Visualisaties, Regressie therapie (naar de eigen jeugd), Voice Dialogue, Rollenspel (wanneer bijvoorbeeld met nieuw gedrag geoefend wordt), Lege Stoel werk uit de Gestalt therapie, Bonding (Casriel), Overdracht (afkomstig uit de psycho analyse) en Familie opstellingen (gebaseerd op het werk van Bert Hellinger)


Vergoeding door verzekeringen

Ik ben geregistreerd Big Gezondheidszorg Psycholoog en ben in 1980 mijn praktijk begonnen voor psychologie en psychotherapie. Sinds die tijd geef ik kortdurende en langdurende psychotherapie, zowel individueel als in groepen. Tevens doe ik coaching en supervisie.
Ik heb grote ervaring in mijn vak, ben gespecialiseerd in trauma werk en gebruik verschillende methoden van aanpak. Sinds 2009 heb ik daar EMDR aan toegevoegd.

Vanwege de enorme bureaucratie in de gezondheidszorg, met vaak onduidelijke regelgeving, heb ik geen contracten met verzekeringen gesloten. Dit om zoveel mogelijk mijn vrijheid in mijn werk te behouden en mijn tijd aan mijn cliënten te kunnen geven.

Per 1 januari 2017 moet wij ook informatie verschaffen over cliënten die vergoeding krijgen via hun verzekering en het verloop van hun therapie. Dit stuit mij zeer tegen de borst omdat daardoor ons beroepsgeheim meer en meer wordt uitgehold en omdat ik me zorgen maak dat de gegevens over cliënten op verkeerde plaatsen terecht komen. Bovendien zie ik de zin en meerwaarde van de verplichte vragenlijsten voor cliënten niet in.

Om die reden en om het plezier in mijn werk te behouden, heb ik nu besloten per 1 januari 2017 om wat betreft de basis GGZ (de eerste lijn) niet langer meer voor de verzekeringen te werken. Dit geldt dus vooral de kortdurende therapie-trajecten
Iedereen die zelf betaalt kan daarvoor wel bij mij in behandeling komen zoals dat trouwens al gold voor relatie therapie, aanpassingsstoornissen, burn-out en andere werk gerelateerde problematiek en rouw. Deze categorieën hulpvragen vielen buiten de verzekeringen (met uitzondering van gecompliceerde langdurige rouw). Deze therapieën blijf ik dus gewoon geven, net als andere vormen van kortdurende therapie bijvoorbeeld voor mensen met problemen als grote veranderingen in hun leven, problemen met familie enz.

Een andere mogelijkheid is dat werkgevers (een deel van) de kosten voor hun rekening nemen. Zo kan mijn begeleiding soms onder coaching vallen, bijvoorbeeld bij mensen die vast lopen in hun werk of uit het veld geslagen zijn door grote veranderingen. Ik heb veel mensen begeleid tijdens zulke veranderingen in hun leven, door werkomstandigheden, relatie problemen, verlies van geliefden e.d. Ook heb ik voor bedrijven mensen gecoached. Het is niet ongebruikelijk dat het bedrijf dan de sessies betaalt.

Mijn tarief is gebaseerd op een gesprekstarief van € 95,00 (gespreksduur ongeveer 50 min). Als GZ psycholoog reken ik daarover geen BTW.

Ik blijf werken in de Specialistische GGZ (de tweede lijn) in samenwerking met psychiater Roel Witte (MAPTA) binnen de Gespecialiseerde GGZ (vroeger de tweede lijn).

In dit gevallen wordt behandeling door de verzekering betaald en draagt de psychiater de eindverantwoordelijkheid.

Mijn werk met getraumatiseerde mensen gaat dus gewoon door. Door de samenwerking met de psychiater kan ik van mijn uitgebreide ervaring en kennis in traumawerk goed gebruik maken. Ik denk hierbij aan mensen die lichamelijk en of geestelijk geweld hebben meegemaakt, 1ste, 2de en 3de generatie oorlogsproblematiek, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing in hun jeugd en angststoornissen. Mensen met bovengenoemde problematiek vallen sowieso onder de Specialistische GGZ, omdat er in de Basis GGZ voor dit soort werk te weinig sessies worden gegeven door de verzekeringen.

Hiervoor is dus een verwijzing van de huisarts voor de Specialistische Gezondheidszorg nodig.

Mocht U nog verdere vragen hebben schroom dan niet mij even op te bellen, zodat ik de nodige informatie kan geven.

Inlichtingen en aanmeldingen voor individuele- of groepstherapie bij Leidie Niemeijer per e-mail of per telefoon.

Drs A. Niemeijer-van Leeuwen, GZ-psycholoog BIG NIP

Kerkpad 12 N.Z.
3764 AK Soest

tel: 035-6033286
fax: 035-6028120

soest

De praktijk is goed bereikbaar.

Per trein naar station Soestdijk:
 • vanuit de richting Amsterdam en Hilversum, overstappen in Baarn
 • vanuit de richting Amersfoort, overstappen in Baarn of Den Dolder
 • vanuit de richting Utrecht en Bilthoven

Of per bus (lijn 74) naar station Soestdijk

Per auto:

 • vanaf de A1 (uit richting Amsterdam of Hilversum) afslag Soest/Baarn-Noord, in Soest doorrijden langs de hoofdroute richting Amersfoort tot aan de overweg bij station Soestdijk en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit de richting Bilthoven rechtsaf bij Paleis Soestdijk en verder zoals hierboven
 • vanaf de A1 (uit richting Amersfoort) afslag Baarn, in Baarn richting Soest aanhouden. In Soest rechtdoor aanhouden bij de rotonde en dan linksaf bij het kruispunt met stoplichten de Van Weedestraat in. Dan over de spoorwegovergang en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit Amersfoort Soest binnenrijden, meteen rechtsaf bij de eerste stoplichten de Birkstraat in en vervolgens zoveel mogelijk rechtdoor aanhouden langs twee rotondes (na de eerste rotonde gaat de naam over in achtereenvolgens de Kerkstraat, de Torenstraat, de Middelwijkstraat en de Steenhoffstaat). Kort na de tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant
 • vanaf de A28 afslag Soest/Soesterberg richting Soest, in Soest rechtdoor tot aan rotonde, linksaf richting Baarn de Kerkstaat in en vervolgens rechtdoor. Kort na een tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant


 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.