www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
Partnercommunicatie
Opvoeding
groep
Doel en inhoud
Hoezo een cursus?
Effecten van ouderschap
Printbare tekst
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Cursus OpvoedingCursus Opvoeding te Soest

Bij voldoende deelname geef ik een cursus opvoeding. Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de woensdagavond om de twee weken van half acht tot negen. Dit is een doorlopende groep waarvoor mensen zich gedurende het hele jaar kunnen opgeven.

Deze cursus is voor mensen die
 • willen dat hun kinderen leren op een goede manier voor zich zelf op te komen
 • die geïnteresseerd zijn in een optimale ontwikkeling van hun kinderen
 • nieuwsgierig zijn en meer willen weten over het gedrag van kinderen
 • zich soms onzeker voelen over hun opvoedingsmethoden
 • hun kinderen te streng opvoeden of juist te vrij laten en moeite ervaren met het stellen van grenzen
 • over de opvoeding meningsverschillen hebben met hun partner en niet weten hoe daar mee om te gaan
 • die conflicten met hun kinderen goed willen oplossen
 • die willen dat hun kinderen emotioneel zo gezond mogelijk opgroeien
 • die duidelijk en direct willen zijn in de omgang met hun kinderen

De cursus is voor mensen die met kinderen in alle leeftijden te maken hebben. Ook voor aanstaande ouders of ouders met reeds volwassen kinderen. In een cursus van minimaal 8 bijeenkomsten leer je problemen in de praktijk op te lossen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk intake gesprek plaats.

Op de volgende pagina's over deze cursus vind je uitgebreidere informatie over het doel en de inhoud van deze cursus.

Inlichtingen en aanmeldingen voor de Cursus Opvoeding bij Leidie Niemeijer per e-mail of per telefoon:
tel. 035 – 6033286, liefst tussen 6 en 7 uur 's avonds.

e-mail. info@leidieniemeijer.com


Voor wie?

De cursus is bestemd voor ouders (of aanstaande ouders) en opvoeders om te leren over de ontwikkeling van kinderen en om zich bewust te worden van het effect van opvoeding op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Jong geleerd oud gedaan. Gebrek aan assertiviteit bij kinderen, pubers of volwassenen, dat wil zeggen te verlegen, of te agressieve reacties heeft vaak te maken met de opvoeding. De cursus is voor ouders en opvoeders van kinderen in alle leeftijden. Juist door diversiteit leert men van en met elkaar.

Inhoud

Door inbreng van dagelijkse opvoedingssituaties wil ik met behulp van praktische oefening en uitleg mijn bijdrage leveren aan vooral een emotioneel gezonde omgang tussen ouders, opvoeders en kinderen. Wanneer ouders gescheiden zijn kunnen er extra opvoedingsproblemen zijn. In deze cursus kun je ook daarmee leren omgaan waardoor vaak onnodige stress voor de kinderen verminderd kan worden.
Ik maak graag gebruik van rollenspel. Mensen kunnen als zij dat willen zelf de rol van het kind spelen en zo ervaren wat je voelt in de rol van het kind. In sommige gevallen speel ik zelf de rol van de ouder of van het kind.

In mijn praktijk heb ik vaak met rollenspel gewerkt en de ouders zelf de rol van hun kind laten spelen. Dat werkt bijzonder verhelderend. Ouders voelen zo zelf wat hun kind voelt en beleven daarbij, vaak tot hun verbazing, wat zij als kind zelf beleefd hebben. Er ontstaat begrip voor zichzelf en begrip voor het kind en veelal nieuw inzicht. Ouders zijn gewoonlijk gemotiveerd het goed te doen met hun kinderen. Voor opvoeding bestaat helaas geen opleiding, ouders willen het anders doen dan hun eigen ouders deden, maar hebben vaak geen idee hoe zij het anders kunnen doen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk intake gesprek plaats.Hoezo een cursus opvoeding?

In mijn werk als psycholoog werd ik mij bewust hoe vaak de opvoeding onbedoeld een negatief effect heeft op het gedrag van kinderen. Veelal met goede bedoelingen en volkomen onbewust worden “boodschappen” van generatie op generatie doorgegeven.

Een paar voorbeelden van boodschappen van meer dan 50 jaar geleden en die soms nog te horen zijn:
 • “wanneer grote mensen praten houden kinderen hun mond”
 • “kinderen hebben niks in de melk te brokkelen”
 • “kinderen die vragen worden overgeslagen”
 • “als je zo brutaal bent tegen je ouders zullen je handen boven je graf groeien”
 • “als je liegt, staat dat op je voorhoofd geschreven”
 • “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”
 • “wat moet er van jou terechtkomen?”

Voorbeelden van “boodschappen”die ook in de huidige tijd veelvuldig gebruikt worden:
 • “denk aan de buren”
 • “ga naar je kamer en kom maar terug als je weer normaal doet”
 • “sloof je niet zo uit”
 • “je bent precies je vader of moeder” (waarmee niks goeds bedoeld wordt)
 • “ stel je niet zo aan”,
 • “ik zal je reden geven te huilen” (vaak vergezeld van een flinke klap)
 • “wat moeten de mensen nu wel van je denken, zoiets doe je toch niet”
 • “je mag mensen niet teleurstellen”

Wat is daar dan het gevolg van?

Eenmaal volwassen geworden, zijn mensen tè veel bezig met wat de ander zal denken van hun gedrag en houden zij zoveel rekening met de ander, dat zij zichzelf daarbij vergeten. Deze mensen hebben veel baat bij het volgen van een assertiviteitscursus, wanneer zij zelf leren assertief te worden kunnen zij hun kinderen ook beter begeleiden in het opkomen voor zichzelf.

Veel ingewikkelder zijn de boodschappen tussen de regels door, het voorbeeld dat de opvoeders zelf geven of de dingen die zij niet zeggen, maar wel laten merken, met bijvoorbeeld boze blikken of negeren. Kinderen reageren op dit alles òf met aanpassing òf met rebellie.

Overaangepaste mensen kunnen behoorlijk over zich heen laten lopen als ze maar aardig gevonden worden. Zij hebben geleerd geen eigen mening te geven, geen grenzen te stellen en hun irritaties niet te uiten, wat subassertiviteit veroorzaken kan.

Rebellerende mensen gaan te gauw in verzet en halen zich geregeld autoriteits conflicten op de hals,worden vaak als agressieve of te dominerende mensen gezien.

Mensen die zo als kind geleerd hebben zich subassertief of agressief te gedragen zie ik vaak in mijn assertiviteitstrainingen. Om deze reden ben ik zeer gemotiveerd om deze cursus te geven om nog tijdens de ontwikkeling van kinderen te voorkomen dat zij later, eenmaal volwassen geworden met assertiviteits problemen komen te zitten.Oorzaak?

Het niet mogen voelen of uitdrukken van gevoel, heeft veel te maken met de eigen moeite van de opvoeders met gevoelens. Vaak mochten ouders, toen zij zelf kind waren, al niet boos, bang of verdrietig zijn. Zij weten dan geen raad met een kind, dat deze gevoelens zomaar uit. In plaats van het kind te helpen hoe en wanneer het zijn gevoel kan laten zien, stimuleren opvoeders hun kind onbewust juist dat gevoel te onderdrukken en weg te poetsen.

Er zijn ook ouders die zich wel bewust zijn van de beperkende invloed van de opvoeding door hun eigen ouders. Zij willen het anders doen en gaan dan nogal eens precies het tegenovergestelde doen. Zelf tè streng opgevoed, laten zij kun kinderen tè vrij, of nemen hen alles uit handen, hetgeen bij het kind toch kan leiden tot grote onzekerheid en afhankelijkheid.

Voorbeeld
Een huiselijk voorbeeld van hoe je een kind onzeker maakt: Angela van twee, drie jaar wil ’s ochtends absoluut zelf bepalen wat ze aantrekt. Moeder heeft de kleertjes de avond tevoren al klaargelegd om snel naar haar werk te kunnen gaan. ’s Morgens ontstaat een flinke strijd tussen moeder en dochter. Angela wordt gedwongen aan te trekken wat klaar ligt en de ruzie kost veel tijd. Beiden komen te laat. Angela en haar moeder starten de dag met een rotgevoel. Hoe zou je dat anders kunnen aanpakken? Leg een aantal kleren klaar en laat het kind zelf uitzoeken. Door het kind niet te stimuleren in eigen keuze kan het kind onzeker worden en later bijvoorbeeld met alle winden meewaaien. Natuurlijk is daar meer voor nodig dan eens een keer niet zelf je kleren mogen uitzoeken. Het gaat om de herhaling, of ouders hun kind gewoonlijk wel of geen ruimte geven voor zijn eigenheid.

Autoriteitsconflicten beginnen vaak al in de babytijd. “laat het kind maar huilen” dat is goed voor de longen anders reageert de baby jou”, is een veel gehoorde uitspraak, in plaats van na te gaan wat baby nodig heeft. Wordt er goed op de behoeftes van baby gereageerd, dan leert het kind al van baby af aan dat er naar hem geluisterd wordt, hetgeen hem in zijn latere leven de nodige assertiviteit oplevert. Dit houdt niet in dat een kind altijd zijn zin moet hebben, grenzen en overleg zijn eveneens nodig te leren.


Kosten Opvoedingscursus

Door tijdsgebrek wordt deze cursus niet meer gegeven.Drs A. Niemeijer-van Leeuwen, GZ-psycholoog BIG NIP

Kerkpad 12 N.Z.
3764 AK Soest

tel: 035-6033286
fax: 035-6028120

soest

De praktijk is goed bereikbaar.

Per trein naar station Soestdijk:
 • vanuit de richting Amsterdam en Hilversum, overstappen in Baarn
 • vanuit de richting Amersfoort, overstappen in Baarn of Den Dolder
 • vanuit de richting Utrecht en Bilthoven

Of per bus (lijn 74) naar station Soestdijk

Per auto:

 • vanaf de A1 (uit richting Amsterdam of Hilversum) afslag Soest/Baarn-Noord, in Soest doorrijden langs de hoofdroute richting Amersfoort tot aan de overweg bij station Soestdijk en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit de richting Bilthoven rechtsaf bij Paleis Soestdijk en verder zoals hierboven
 • vanaf de A1 (uit richting Amersfoort) afslag Baarn, in Baarn richting Soest aanhouden. In Soest rechtdoor aanhouden bij de rotonde en dan linksaf bij het kruispunt met stoplichten de Van Weedestraat in. Dan over de spoorwegovergang en parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9)
 • vanuit Amersfoort Soest binnenrijden, meteen rechtsaf bij de eerste stoplichten de Birkstraat in en vervolgens zoveel mogelijk rechtdoor aanhouden langs twee rotondes (na de eerste rotonde gaat de naam over in achtereenvolgens de Kerkstraat, de Torenstraat, de Middelwijkstraat en de Steenhoffstaat). Kort na de tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant
 • vanaf de A28 afslag Soest/Soesterberg richting Soest, in Soest rechtdoor tot aan rotonde, linksaf richting Baarn de Kerkstaat in en vervolgens rechtdoor. Kort na een tweede rotonde parkeren achter de Wereldwinkel (Steenhoffstraat 9) aan de rechterkant
 

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.