www.leidieniemeijer.com
 
Home
 
Psychotherapie
Therapie
Relatietherapie
Traumabehandeling
Supervisie
 
Trainingen en cursussen
Assertiviteit
groep
Wat is assertief?
Voor wie geschikt?
Wat leer je?
Wat houdt het in?
Hoe lang duurt het?
Tarieven cursus
Printbare tekst
Partnercommunicatie
Opvoeding
 
Workshops
Workshop Portugal
 
Over mijzelf
Samenwerking
Opleiding
Ervaring
 
Contactgegevens
Tarieven
Adres en kaartje
 
info@leidieniemeijer.com
 

Cursus Assertiviteit


Voor wie is een Assertiviteits cursus geschikt?

De cursus is bedoeld voor mensen die zich òf te verlegen (subassertief), òf te overheersend (dominant) gedragen en voor mensen die de ene keer tè fel en de andere keer tè verlegen zijn.
Veelal zie ik onder het agressieve gedrag een verlegen mens en onder het verlegen gedrag een mens die veel boosheid heeft opgezouten.

Subassertieve mensen leren in de cursus hun gevoelens niet langer op te zouten en deze op een assertieve manier te uiten. Dominante mensen leren hun zachtere, verlegen kant naar voren te brengen en zullen merken dat zij het overheersende gedrag niet meer nodig hebben. In de cursus leer je je op een verantwoorde manier assertief te uiten, waarbij jij zowel als degenen om je heen, zich prettiger gaan voelen.

Subassertieve mensen
Er zijn nogal wat mensen die niet voor zich zelf opkomen, zich minder voelen dan een ander, bang zijn anderen te kwetsen, het mensen voortdurend naar de zin willen maken. Daarmee denken zij kritiek te voorkomen. Zij ervaren anderen als slimmer en zij menen dat zij niets te vertellen hebben. Daarbij vergeten zij gewoonlijk zich zelf en kunnen er op de lange duur zelfs depressief (of bij tijd en wijle juist aggressief) van worden.
Zij stemmen hun gedrag af op datgene wat zij denken dat de ander over hen denkt of van hen wil.

Recept om je beroerd te voelen op een feestje
Op een feestje dat je geeft ben je voortdurend bezig met de vraag of iedereen het wel naar de zin heeft en voel je je persoonlijk verantwoordelijk voor het plezier van je gasten. Bovendien poets je je huis van te voren zodanig, dat je gevloerd bent wanneer het feestje begint. Je bent overtuigd dat je gasten dat van je verwachten. Als dit nog niet genoeg is om je rot te voelen, dan doe je hier nog een schepje boven op: je houdt zoveel mogelijk je mond in gesprekken, je denkt dat je partner of je bezoek veel slimmere dingen te melden heeft en dat jij beter je “domme mond” kunt houden. Het recept om geen enkel plezier aan je feestje te beleven.
Aggresieve mensen
Er zijn ook mensen die niet of nauwelijks rekening houden met de ander. Zij lopen over de ander heen en staan daar gewoonlijk niet zo bij stil, veelal merken zij het niet eens en zijn zich van de prins geen kwaad bewust. Terwijl de subassertieve mensen nu juist volledig dichtklappen op dergelijk gedrag en dus ook niet kenbaar maken last te hebben van dat overheersende gedrag.

Recept om agressief over te komen
Je bent bang dat er geen rekening met jou wordt gehouden, maar je uit dat niet. Je hebt voortdurend het idee dat er over je heen gelopen wordt. Dan gebeurt er iets wat bij jou de druppel doet overlopen. Voorbeeld: je doet altijd de zin van je partner, je gaat iedere zondag braaf mee je schoonouders op zoeken, omdat je partner dat wil. Op een dag wordt het je te veel, want nu wilde je toch echt eens naar die voetbalwedstrijd kijken. Je schreeuwt tegen je partner dat zij een egoïstisch kreng is, dat haar familie altijd voorgaat, dat jij nooit eens aan jezelf toekomt enzovoort. Je partner zal dan wel bang voor je worden op dat moment, je krijgt ruzie. Het recept voor een verpeste sfeer. In de cursus leer je op tijd aan te geven wat jouw behoeftes zijn voor het invullen van de zondag, waardoor deze zaken niet hoeven op te lopen. Je merkt dan vaak dat je partner best uit de voeten kan met jouw behoeftes, terwijl je die al die tijd voor je hield uit angst dat zij boos zou kunnen worden.

In deze cursus krijgen beide typen mensen inzicht in hoe zij over komen, wat zij werkelijk voelen en wat het effekt is van hun gedrag. Er wordt met behulp van rollenspel geoefend situaties anders aan te pakken dan men gewend was.

 
Wat is assertief? Top Wat leer je in de cursus?

© 2004-2016 Niemeijer Consult. Tekeningen: F.F.H. van Dorsten. All rights reserved.